Redaksi

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:
Sunarya, S.H (Koordinator Liputan DKI Jakarta dan Banten)

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI/WAKIL PENANGGUNG JAWAB:
Endarusalam, SH

REDAKTUR PELAKSANA:
Yunus Sangaoli, SKM, SH, MM, M.Si

KONTRIBUTOR:
Nursalim, SH, MH
Ahmadi, SH
Hendra Siahaan, SH
Oscar Rassy, SH
Aprianto, SH
Aprida, SH
Samsir La Saida, SH, MH
Isnain Farel, SH
Erwin Cahya Kusuma, SH
Eka Putri Meylani, SH
Amangkubono, SH
Francisko Pardede, SH
Bagus Saputra, SH
James Simanjuntak, SH
Susi Anggraeni, SH, MH
Qorry Sari Pratiwi, SH
Anggi Lestari, SH
Eko Budiyanto, SH
Kokoh Nugroho, SH
Kusenanto, SH

TIM FOTO DAN VIDIO KREATIF:
Aliese Mariawati, SH, M.Kn
Safrudin, SH
Dana Kardiana, SH
Emboy Yunawan, SH

ALAMAT REDAKSI DAN TATA USAHA:
Kp Pangkalan RT 08/010 No.88, Jakarta, Indonesia 11850

Email: hnews.indonesia@gmail.com
Instagram: @hnews.id
Twitter: hnewsindonesia